• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท 
กำหนดการ
25 เมษายน -  3  พฤษภาคม 2562        ประกาศรับสมัครและรับสมัคร  (เวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.)
ภายในวันที่ 6  พฤษภาคม 2562            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
                7  พฤษภาคม 2562            สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ 100 ข้อ, สอบสัมภาษณ์,
                                                     และประเมินแฟ้มผลงานการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ 8  พฤษภาคม 2562            ประกาศผลการคัดเลือก
               10  พฤษภาคม 2562           รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดดังแนบ
ประกาศ

+ใบสมัคร

18 เม.ย. 62 | รับชม : 377 ครั้ง