• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ท่านผู้อำนวยการศานติกรศิ์ วงค์เขียว พร้อมนายดวงเด่น พิจอมบุตร นายทวี เขื่อนแก้ว นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ และนางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรเข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่น2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ นำโดย พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน มทบ.32 และคณะ ฯลฯ วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรจากทุกสังกัด ในส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
27 เม.ย. 62 | รับชม : 164 ครั้ง