• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9

                เมื่อวันที่    29เมษายน-2พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตัวแทนครูคือ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ และนางสรัญญา เรือนคำ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561 รอบตัดสิน  ณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
                 ผลปรากฏว่าโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการคัดเลือกรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9  
3 พ.ค. 62 | รับชม : 120 ครั้ง