• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

แบบสำรวจคุณลักษณะครูดีในดวงใจ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.35

แบบสำรวจคุณลักษณะครูดีในดวงใจ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.35 ***
(สำหรับนักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเท่านั้น)

คำชี้แจง 1.แบบสำรวจนี้ใช้แนวคิด "ครูรักเด็ก เด็กรักครู" พระราชดำรัสในหลวง รัขกาลที่ 9
2.นำผลการสำรวจเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครู" โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3.แบบสอบถามนี้จะสรุปเป็นภาพรวม ไม่สามารถแยกได้ว่านักเรียนแต่ละแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล (การระบุชื่อเพียงทราบว่าใครบ้างที่ได้ตอบแบบสำรวจแล้วเท่านั้น)


คลิ๊กเพื่อตอบแบบประเมิน


หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


 
12 พ.ค. 62 | รับชม : 282 ครั้ง