• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

แบบสำรวจคุณลักษณะของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม(ผอ.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว)ที่นักเรียนปรารถนา

แบบสำรวจคุณลักษณะของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม(ผอ.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว)ที่นักเรียนปรารถนา
***สำหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเท่านั้น

คลิ๊กเพื่อตอบแบบประเมิน


หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


 

 
12 พ.ค. 62 | รับชม : 345 ครั้ง