• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1

สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)
 1. Paoboonjin(รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)เนื้อหาสาระ ท่านรั่ว มีตาแหน่งเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยรับเงินจากเถ้าแก่หวังเพื่อไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้หลวง และรับงานขุดบ่อบาดาลและทาประปาหมู่บ้าน 
  วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=9PZZVrM7zSg

 2. MOST –The Bridge v.2 ไทยเนื้อหาสาระพนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหนึ่งเขาได้พาลูกชายมาที่ทางาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่งกาลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟกาลังมาจึงวิ่งไปที่สะพานเพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มองเห็นลูกชายตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้จะถึงสะพาน จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านและรักษาชีวิตของคนบนรถไฟ หรือจะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพื่อรักษาชีวิตลูกของตนเอง 
  วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=iJOeiT1IkhY&t=4s

 3. แก้ทุจริตคิดฐานสอง เนื้อหาสาระอธิบายรูปแบบการขัดขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง
   วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=FEfrARhWnGc

 4. เตือน สั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี เนื้อหาสาระ เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการยึดพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  วิดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=lysbfxvQmbA&t=9s

 5. บังคับใช้วันแรก พ.ร.บ. ห้ามขอทาน ผิดโทษอาญา เนื้อหาสาระ เพื่อศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม 
  วิดีโอhttp://www.nationtv.tv/main/content/378510947/?fbclid=IwAR3zTlwR5UWeaaJpgIKIHuNZrBBYQhgSKgEITu6FZEcxC4y9JLUNxoM6P4k
 6. อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยงเนื้อหาสาระ กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้าทางกลวงทั่วประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ ขายตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว 
  วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=wbgiG9l_G5w

 7. แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกทฎรถติด-ผิดกฎหมาย เนื้อหาสาระ นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่ขายบนถนน เป็นการกีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทางเท้าในเขตนางเลิ้ง? https://www.posttoday.com/social/local/313223?fbclid=IwAR1toJuJbV3S4xKrsb3SRzj5c_j_GWguMWmgk3wgs6vZTe3QGSVtSamnYTo
  วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=n96PP_6J1K0&feature=youtu.be

 8. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 9. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 10. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 11. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 12. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 13. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
31 พ.ค. 62 | รับชม : 3307 ครั้ง