• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 
ติดต่อด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่: ณ ตั้งอยู่เลขที่   194 หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ :        054 - 823117
โทรสาร :         054 – 823118
เว็ปไซต์ :         http://thungkaow.ac.th/home/
เพจ :              เพจโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
                       
https://www.facebook.com/ThungkaowwittayakomSchool/
 
1 พ.ค. 62 | รับชม : 96 ครั้ง