• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การทดลองเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ Q-Info ( Quality Learning Information System )

วันที่11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ทดลองเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ Q-Info ( Quality Learning Information System ) โดยใช้ Smartphone และระบบสารสนเทศอื่นๆ ตาม"โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP" และนำผลการทดลองมาประชุม PLC เพื่อดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไปในยุคศตวรรษที่ 21# ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ????
????????
 
11 พ.ย 62 | รับชม : 367 ครั้ง