• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี2562 ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่34

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี2562 ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่34 โดยมี นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เป็นประธานในพิธี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งโดยมีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและท่านผู้เกียรติทุกท่าน คณะครูบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง8 พ.ย 62 | รับชม : 528 ครั้ง