• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การเยี่ยมชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การเยี่ยมชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว  ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้
เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ของคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีเป้าหมาย เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ของคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา 100%

โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนของ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ซึ่งในชั้นเรียนนี้เป็นการจัดกิจกรรม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้Active? Learning)


11 พ.ย 62 | รับชม : 302 ครั้ง