• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับทุนสนับสนุน 20,000บาท จากโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ? "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

วันที่11พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับทุนสนับสนุน 20,000บาท ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ? "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต" โดย?มี? พลเอก? ธี?ระ?เดช? ฉัตร?เสถียร?พงศ์? เลขาธิการ?มูลนิธิ?ต่อต้า?นการ?ทุจริต? เป็นตัวแทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมอบเงินสนับสนุนจัดทำโครงการฯ กับทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งโครงการมีความน่าสนใจ? และสามารถนำไปจัดโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม?ต่อไปได้ ณ ห้อง VIP 1 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


11 พ.ย 62 | รับชม : 464 ครั้ง