• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมชั้นเรียน 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2


     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
     โดยมี นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นประธานในพิธี 
    โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน โดยมีนายนวพล จะงาม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และคณะครู ดำเนินการมอบทุนแก่นักเรียน
     นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
  หลังจากนั้น เวลา 10.30 น.ผู้ปกครองนักเรียนแยกย้ายเข้าประชุมชั้นเรียน 


   
17 พ.ย 62 | รับชม : 192 ครั้ง