• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ได้รับรางวัลชมเชย"โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญและสานต่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน
#โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
#โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย
ซึ่งเป็น 2 โรงเรียน สพม.35 จังหวัดลำปางที่ติด 1 ใน 10 ระดับประเทศจาก 239 ทีมทั่วประเทศที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ตาม "โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ในนามของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครูที่ปรึกษาโครงการฯ ครูวรัญญู-ครูสรัญญา เรือนคำ และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอโครงการฯ ร่วมทั้งคณะครูและบุคลากร นักเรียน ภาคีเครือข่ายที่ดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
#กิจกรรมโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคม เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและได้สานต่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้น
8 ธ.ค. 62 | รับชม : 202 ครั้ง