• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รับสมัครขอทุนการศึกษา ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครขอทุนการศึกษา ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครขอทุนการศึกษา ฯ14 ม.ค. 63 | รับชม : 296 ครั้ง