• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ (Open House) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ (Open House) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
21 กุมภาพันธ์  2563  ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 
22 ม.ค. 63 | รับชม : 180 ครั้ง