• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โครงการมหิงสาสายสืบ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการมหิงสาสายสืบ  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 

ชื่อโครงการคำเงาะ 

ชื่อโครงการตะโกนา

ชื่อโครงการยางเหียง


โครงการมหิงสาสายสืบ  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

1 .ชื่อโครงการ ทองกวาว
   : ชื่อกลุ่ม Welcome to palas2 .ชื่อโครงการ นักสืบป่าสัก
   : ชื่อกลุ่ม นักสืบป่าสัก


3 .ชื่อโครงการ หูกวาง สรรพคุณและประโยชน์ ของต้นหูกวาง
   : ชื่อกลุ่ม T.W.S. 302


4.ชื่อโครงการ ต้นฮักหลวง(รักใหญ่) พรรณไม้มากประโยชน์ แฝงคุณค่าวัฒนธรรมไทย
   : ชื่อกลุ่ม ฮักหนา


5.ชื่อโครงการ อโศกอินเดีย : ชื่อกลุ่ม อโศกทองกวาว


6.ชื่อโครงการ แมลงปอสระน้ำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  : ชื่อกลุ่ม นักสืบแมลงปอน้อย

23 มี.ค. 63 | รับชม : 194 ครั้ง