• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

วันที่ ๒๙ตุลาคม ๒๕๖๓ นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หลักสูตรประจำและหลักสูตรพื้นฐาน ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2 พ.ย 63 | รับชม : 84 ครั้ง