• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาxit0exu


ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทอดถวาย ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
-------------------------

                        ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชมรมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร่วมจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน(วันที่ 21 กุมภาพันธ์) โดยโรงเรียนจะจัดทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ใน วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
                        จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนา เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างบุญนิธิเป็นเสบียง เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างมหากุศลแก่ชีวิต แก่ครอบครัวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และอำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงินด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

                                             เวลา  09.00  น.     จัดดาองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
                                             เวลา  09.30  น.     ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
                                                                        ณ  หอประชุมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  29 ธ.ค. 63 | รับชม : 1851 ครั้ง