• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง ให้พื้นที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นเขตปลอดกัญชาหรือกัญชง

ประกาศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง ให้พื้นที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นเขตปลอดกัญชาหรือกัญชง
4 ก.ค. 65 | รับชม : 70 ครั้ง