• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การประชุมวิชาการ "เวทีนวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ"

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ท่านผู้อำนวยการศานติกรศิ์ วงค์เขียว พร้อมนายดวงเด่น พิจอมบุตรและว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "เวทีนวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และ สำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบโครงการ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


ข้อเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(School Quality Improvement Program “sQip”)


โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

29 เม.ย. 62 | รับชม : 167 ครั้ง