• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

"อบรมนักเรียนแกนนำ" ขับเคลื่อนสู่การปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องเรียน เรื่องพฤติกรรรม " คนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต"

"อบรมนักเรียนแกนนำ" ขับเคลื่อนสู่การปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องเรียน เรื่องพฤติกรรรม " คนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต"...แกนนำคณะกรรมการนักเรียน YC สู่การพัฒนาโรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562