• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6 เดือน

รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6 เดือน


รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)