• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 no gift policy ทั่วไป 26 ธ.ค. 66
2 E-Service ทั่วไป 2 ส.ค. 66
3 พิธีไหว้ครู ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
4 การประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ทั่วไป 10 เม.ย. 66
5 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี 2566 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
6 รับนักเรียนปีการศึกษา2566 ทั่วไป 1 ก.พ. 66
7 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 30 พ.ย 65
8 no gift policy ทั่วไป 7 พ.ย 65
9 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 12 ต.ค. 65
10 ทุ่งกว๋าววิทยาคมประกาศรับสมัครผู้พิการร่วมงาน ทั่วไป 5 ส.ค. 65
11 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 1 ส.ค. 65
12 โรงเรียนทุ่งกว๋าวิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์..... ทั่วไป 25 ก.ค. 65
13 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปลอดกัญชา กัญชง กระท่อมและสารเสพติดทุกประเภท ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 22 ก.ค. 65
14 การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด(No Gift Policy) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทั่วไป 20 ก.ค. 65
15 ข้อมูลติดต่อ ทั่วไป 8 ก.ค. 65
16 ประกาศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง ให้พื้นที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นเขตปลอดกัญชาหรือกัญชง ทั่วไป 4 ก.ค. 65
17 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ม.ค. 65
18 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2564 ต้นขะจาว ทั่วไป 10 ม.ค. 65
19 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2564 ต้นจันผา ทั่วไป 10 ม.ค. 65
20 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2564 สวนกล้วยริมรั้ว ทั่วไป 10 ม.ค. 65
21 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2564 สะเดา ทั่วไป 10 ม.ค. 65
22 ยินดีต้อนรับผอ.ประนอม ไทยกรรณ์ ทั่วไป 8 ต.ค. 64
23 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2563 เทียนหยด ทั่วไป 10 เม.ย. 64
24 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2563 สมอไทย ทั่วไป 10 เม.ย. 64
25 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2563 พิกุล ทั่วไป 10 เม.ย. 64
26 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2563 เหลืองอินเดีย ทั่วไป 10 เม.ย. 64
27 โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2563 พรรณไม้ศาลาพุทธมงคล ทั่วไป 10 เม.ย. 64
28 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาxit0exu ทั่วไป 29 ธ.ค. 63
29 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ บริษัทสร้างการดี ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
30 ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
31 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 2 พ.ย 63
32 "รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ 18 ตุลาคม 2563" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั่วไป 2 พ.ย 63
33 ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 29 มิ.ย. 63
34 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
35 แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 พ.ค. 63
36 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 15 เม.ย. 63
37 โครงการมหิงสาสายสืบ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 23 มี.ค. 63
38 ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 18 มี.ค. 63
39 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 27 ก.พ. 63
40 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทั่วไป 4 ก.พ. 63
41 การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ (Open House) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 22 ม.ค. 63
42 รับสมัครขอทุนการศึกษา ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 14 ม.ค. 63
43 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาการสอบ O-NET ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
44 ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิต ปีการศึกษา๒๕๖๒ ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
45 ทุนการศึกษา เพชรทองกวาวปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
46 รางวัลคุรุสดุดี ทั่วไป 8 ธ.ค. 62
47 รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ ทั่วไป 8 ธ.ค. 62
48 ได้รับรางวัลชมเชย"โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป 8 ธ.ค. 62
49 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป 29 พ.ย 62
50 ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป 28 พ.ย 62
51 ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป 22 พ.ย 62
52 ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป 22 พ.ย 62
53 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ทั่วไป 17 พ.ย 62
54 การทดลองเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ Q-Info ( Quality Learning Information System ) ทั่วไป 11 พ.ย 62
55 การเยี่ยมชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 พ.ย 62
56 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป 11 พ.ย 62
57 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับทุนสนับสนุน 20,000บาท จากโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ? "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต" ทั่วไป 11 พ.ย 62
58 แสดงความยินดีกับ "ครูสรัญญา เรือนคำ" ได้รับหนังสือจาก ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ "ครูเชี่ยวชาญ" ทั่วไป 11 พ.ย 62
59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี2562 ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่34 ทั่วไป 8 พ.ย 62
60 โครงการมหิงสาสายสืบ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 29 ต.ค. 62
61 ประชาสัมพันธ์ตารางสอนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 23 ต.ค. 62
62 รายงานผลแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 12 ก.ย. 62
63 ภาพกิจกรรม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 23 ส.ค. 62
64 แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทยชุดคลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน์ ทั่วไป 13 ส.ค. 62
65 โครงการ คาราวานต้านทุจริต โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั่วไป 30 ก.ค. 62
66 ผลงานนักเรียน:โครงการยุวชนประกันภัย ปี2562: คปภ.อุ่นใจ ทั่วไป 2 ก.ค. 62
67 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1 ทั่วไป 31 พ.ค. 62
68 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม Corn- Corn Siam Ruby Queen ทั่วไป 18 พ.ค. 62
69 แผนการจัดการเรียนรู้การถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น ทั่วไป 18 พ.ค. 62
70 การนำ protoaol ใช้ใน Lesson Study โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 18 พ.ค. 62
71 Corn-Corn Siam Ruby Queen:โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 18 พ.ค. 62
72 แบบสำรวจคุณลักษณะของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม(ผอ.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว)ที่นักเรียนปรารถนา ทั่วไป 12 พ.ค. 62
73 แบบสำรวจคุณลักษณะครูดีในดวงใจ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.35 ทั่วไป 12 พ.ค. 62
74 ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 พ.ค. 62
75 การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1/2562 ทั่วไป 10 พ.ค. 62
76 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ทั่วไป 8 พ.ค. 62
77 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 7 พ.ค. 62
78 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทั่วไป 6 พ.ค. 62
79 เปิดเรียน ทั่วไป 3 พ.ค. 62
80 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั่วไป 3 พ.ค. 62
81 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั่วไป 1 พ.ค. 62
82 โครงการ ทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับพัฒนาชุมชน ทั่วไป 30 เม.ย. 62
83 การประชุมวิชาการ "เวทีนวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ" ทั่วไป 29 เม.ย. 62
84 การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ทั่วไป 27 เม.ย. 62
85 เผยแพร่ผลงานวิชาการ: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี #ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา ง22221 ทั่วไป 22 เม.ย. 62
86 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 18 เม.ย. 62