• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

"รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ 18 ตุลาคม 2563" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

"รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ 18 ตุลาคม 2563" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


2 พ.ย 63 | รับชม : 190 ครั้ง