• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายประนอม  ไทยกรรณ์
Mr.Pranom Thaikan
 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการ
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว
                         อ.เมืองปานจ.ลำปาง 52240
โทรศัพท์             054-823117  

Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail               [email protected]
Facebook :         ประนอม ไทยกรรณ์    
ข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊ก