• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี 2566

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
"การพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม
9 เครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์คนเก่ง คนดี ศรีทองกวาว"

 

โดย นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คลิ๊กที่รูปเพื่อศึกษารายละเอียดนวัตกรรม 


 

15 ก.พ. 66 | รับชม : 1109 ครั้ง