• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

Corn-Corn Siam Ruby Queen:โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">https://www.youtube.com/watch?v=6pvdUYfUr_Q&t=3s

" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=6pvdUYfUr_Q&t=3s

" />http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://www.youtube.com/watch?v=6pvdUYfUr_Q&t=3s

" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=6pvdUYfUr_Q&t=3s

" type="application/x-shockwave-flash">
18 พ.ค. 62 | รับชม : 273 ครั้ง