• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง                     194 หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
โทรศัพท์               054823117
โทรสาร                 054823118
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
8 ก.ค. 65 | รับชม : 462 ครั้ง