• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

?ประชุม?คณะครูและ?บุคลากร?เพื่อเตรียมความพร้อม?และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา?ทางไกลระยะที่?2? ทดลองการเรียนการสอน18 พ.ค.-30 มิ.ย.63? ผ่าน?App? Zoom?


วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 - รับชม : 125 ครั้ง