• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก ปีการศึกษา 2564 รางวัลเหรียญทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทั


วันที่ 7 สิงหาคม 2564 - รับชม : 123 ครั้ง