• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โครงการตำบลทุ่งกว๋าว รณรงค์ลดโลกไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภคปี 2562

โครงการตำบลทุ่งกว๋าว รณรงค์ลดโลกไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภคปี 2562


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - รับชม : 138 ครั้ง