• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลแด่ครูผู้ที่ปฏิบัติ?ตนเป็นแบบอย่าง?ที่ดีแก่ศิษย์? และเป็นครูที่ครองตน? ครองคน? ครองงาน

รางวัลแด่ครูผู้ที่ปฏิบัติ?ตนเป็นแบบอย่าง?ที่ดีแก่ศิษย์? และเป็นครูที่ครองตน? ครองคน? ครองงาน


วันที่ 21 มกราคม 2563 - รับชม : 171 ครั้ง